Historie

Voordat het Gilde St. Paulus werd opgericht, vierden de omliggende buurtschappen van Breedenbroek reeds (lang) kermis. In het kort hieronder enkele gegevens:

Voorst

Volgens een oud vaandel is de schutterij “De Eendragt” opgericht in 1842.

Groot-Breedenbroek

Volgens een rekening (archief Bergh) schenkt op 14 juni 1714 de Gravin van Bergh een ton bier aan de jonggezellen van Breedenbroek bij het vogelschieten. Dit is de oudste vermelding van schutterij-activiteiten.

Beggelder

Omstreeks 1920 wordt al kermis gevierd. Drijvende krachten zijn Jannes en Bernard Geven.

De Heurne

Rond 1915 en de jaren daarna is hier kermis met vogelschieten. In alle buurtschappen streefde men naar het handhaven van oude tradities en het bevorderen van het gemeenschapsgevoel onder alle gezindten en bewoners. Het feest werd aanvankelijk op een boerendeel gehouden. In latere tijd huurde men een tent.

Gilde St. Paulus

In de jaren tot 1925 ontstaat binnen de parochiegemeenschap Breedenbroek-Dinxperlo een duidelijke vorm van verenigingsleven. Zowel op sociaal als cultureel en sportgebied. De feesten in de omliggende buurtschappen zijn een doorn in het oog van Pastoor Otten. Hij vindt het maar niks dat de katholieke en protestantse inwoners samen kermis vieren. Dat moet anders. Door de oprichting van het Gilde St. Paulus in mei 1925 komt er min of meer een einde aan de versnippering van zijn feestvierende parochianen.

Vrijdag 5 juni 2009;
het koningspaar wordt opgehaald om de vogel voor
het eerst naar de schacht te brengen.

In het oprichtingsbestuur nemen zitting: Willem Roes, Bernard Huethorst, Willem Lubbers en Bernard Mecking van Groot-Breedenbroek/Sinderen, Pastoor Otten, meester Puntman en Joseph Sticker van Klein Breedenbroek, L. Meyer van Dinxperlo, Dorus Prijer en Willem Huls van Voorst, Willem Geven van het Beggelder, Gerrit Geven en Hendrik Keizer namens de De Heurne.

In de eerste jaren vindt de kermis plaats in een grote tent, geplaatst in een weiland tegenover boerenherberg Hebinck. De behoefte aan vergader- en feestruimte wordt groter. De heer J.B. Koenders biedt de oplossing. Door sociale, maar ook commerciële bewogenheid laat hij zich leiden en bouwt in 1929 een feestzaal, waarvan al gauw gebruik wordt gemaakt.

De Tweede Wereldoorlog is voor het Gilde een moeilijke tijd. Het is niet gepast om feest te vieren en bovendien door de bezetters verboden. De vereniging valt terug in een zogenaamde slapende periode. Daarnaast gaan alle verenigingsbescheiden verloren. In augustus 1945 pakt het Gilde de draad weer op met een groot bevrijdingsfeest.

Burgemeester Alberse schoot in 2006 als eerste op de vogel. Hij was enkele weken daarvoor begonnen met zijn werk in de Gemeente Oude IJsselstreek en genoot van de gezelligheid. Na onze kermis had hij de smaak te pakken en bezocht ook de kermissen van een aantal andere kernen. In zijn tijdelijke column in De Gelderlander schreef hij er uitgebreid over.

Gilde St Paulus Logo