Lid worden

Op deze pagina kunt u zich direct online aanmelden als lid van het Gilde St. Paulus.

    Persoonlijke Gegevens

    Doorlopende machtiging

    Indien niet akkoord met afschrijving kan binnen 30 kalenderdagen een verzoek tot terugboeking bij de bank of postbank
    worden ingediend. Intrekking van de machtiging dient per mail te geschieden en kan jaarlijks tot één kalendermaand voor aanvang van het
    nieuwe verenigingsjaar. Deze schriftelijke intrekking mailen naar info@gildestpaulus.nl, voorzien van naam en adres.