Reglement

Regeling Vogelschieten (heren en dames)

Voorwaarden voor deelname

De deelname is uitsluitend voorbehouden aan leden van het Gilde St. Paulus. Deelname dient u kenbaar te maken op het schietterrein bij de schietleiding. De opgave tot deelname sluit nadat het eerste schot op de romp is gelost. Deelname aan het schieten is voorbehouden aan leden vanaf 18 jaar.

Gedurende het schieten

Hoe lang duurt het voor de vogel het loodje legt?

Er wordt geschoten op een houten vogel, met een geweer vastgezet in een affuit en in een bak (om veiligheidsredenen). Het eerste schot wordt gelost door de koning van het voorgaande jaar, vervolgens (indien aanwezig) vertegenwoordigers van de kerk en burgerlijke overheid en de ereleden, daarna wordt de volgorde van inschrijving aangehouden.

De deelnemers worden maximaal drie keer opgeroepen, zijn ze dan niet aanwezig om te schieten, dan is de beurt voorbij.

Er wordt eerst geschoten op de hals, vervolgens op de linker-, dan de rechtervleugel en tenslotte op de romp van de houten vogel. Elke schietbeurt bestaat uit het lossen van één schot.

Koning(in) wordt degene die ervoor zorgt dat het laatste stuk van de romp naar beneden valt.

U dient zich als schutter en toeschouwer te allen tijden te houden aan de instructies die door de schietleiding worden uitgevaardigd.

Bij discussie of onduidelijkheden beslist de schietleiding en / of het gildebestuur.

Vogelschieten Jeugd (jongens)

Deelname is vrij voor een ieder die tussen de 10 en 18 jaar oud is. Gedurende het schieten gelden dezelfde voorwaarden als bij het koningsschieten. De volgorde van schieten is de volgorde van inschrijving.

U dient zich als schutter en toeschouwer te allen tijden te houden aan de instructies die door de schietleiding worden uitgevaardigd.

Bij discussie of onduidelijkheden beslist de schietleiding en / of het gildebestuur.

Regeling Vogelknuppelen (vrouwen)

Voorwaarden voor deelname

De deelname is uitsluitend voorbehouden aan leden van het Gilde St. Paulus. Deelname dient u kenbaar te maken op het terrein. De opgave tot deelname sluit nadat voor het eerst gegooid is op de romp. Deelname aan het vogelgooien op de romp is voorbehouden aan leden die of 18 jaar of ouder zijn, dus om koningin te worden dient men minimaal 18 jaar te zijn.

Gedurende het knuppelen

Er wordt gegooid met houten knuppels op een houten vogel, die op een paal bevestigd is. De koningin van het voorgaande jaar mag als eerste gooien, vervolgens (indien aanwezig) ereleden, daarna wordt de volgorde van inschrijving aangehouden.

De deelnemers worden maximaal drie keer opgeroepen, zijn ze dan niet aanwezig om te gooien, dan is de beurt voorbij.

Er wordt eerst gegooid op de hals, vervolgens op de linker- en dan op de rechtervleugel en tenslotte op de romp van de vogel. Elke beurt bestaat uit drie worpen. Als er een deel van de vogel geraakt wordt en naar beneden valt, gaat de beurt voorbij en mag de volgende deelnemer gooien. Koningin wordt degene die de romp van de paal werpt.

U dient zich als deelnemer en toeschouwer te allen tijden te houden aan de instructies die door het bestuur worden uitgevaardigd.

Bij discussie of onduidelijkheden beslist het gildebestuur.

Vogelknuppelen Jeugd (meisjes)

Deelname is vrij voor een ieder die tussen de 10 en 18 jaar oud is. Gedurende het gooien gelden dezelfde voorwaarden als bij het koninginneknuppelen. De volgorde van gooien is de volgorde van inschrijving.

U dient zich als deelnemer en toeschouwer te allen tijden te houden aan de instructies die door het bestuur worden uitgevaardigd.

Bij discussie of onduidelijkheden beslist het gildebestuur.