Vogelknuppelen (jeugd)

Deelname is vrij voor een ieder die tussen de 10 en 18 jaar oud is. Gedurende het gooien
gelden dezelfde voorwaarden als bij het koninginneknuppelen. De volgorde van gooien is de
volgorde van inschrijving.

U dient zich als deelnemer en toeschouwer te alle tijden te houden aan de instructies die
door het bestuur worden uitgevaardigd.

Bij discussie of onduidelijkheden beslist het gildebestuur.