Vogelknuppelen

Voorwaarden voor deelname

  • De deelname is uitsluitend voorbehouden aan leden van het Gilde St. Paulus.
  • Deelname dient u kenbaar te maken op het terrein.
  • De opgave tot deelname sluit nadat voor het eerst gegooid is op de romp.
  • Deelname aan het vogelgooien op de romp is voorbehouden aan leden die of 18 jaarof ouder zijn, dus om koningin te worden dient men minimaal 18 jaar te zijn.

Gedurende het knuppelen

  • Er wordt gegooid met houten knuppels op een houten vogel, die op een paal beves-tigd is.
  • De koningin van het voorgaande jaar mag als eerste gooien, vervolgens (indien aan-wezig) ereleden, daarna wordt de volgorde van inschrijving aangehouden.
  • De deelnemers worden maximaal drie keer opgeroepen, zijn ze dan niet aanwezigom te gooien, dan is de beurt voorbij.
  • Er wordt eerst gegooid op de hals, vervolgens op de linkeren dan op de rechtervleugel en tenslotte op de romp van de vogel.
  • Elke beurt bestaat uit drie worpen. Als er een deel van de vogel geraakt wordt ennaar beneden valt, gaat de beurt voorbij en mag de volgende deelnemer gooien.
  • Koningin wordt degene die de romp van de paal werpt.

U dient zich als deelnemer en toeschouwer te allen tijde te houden aan de instructies diedoor het bestuur worden uitgevaardigd. Bij discussie of onduidelijkheden beslist het gildebestuur.