Vogelschieten

Voorwaarden voor deelname

 • De deelname is uitsluitend voorbehouden aan leden van het Gilde St. Paulus.
 • Deelname dient u kenbaar te maken op het schietterrein bij de schietleiding.
 • De opgave tot deelname sluit nadat het eerste schot op de romp is gelost.
 • Deelname aan het schieten is voorbehouden aan leden vanaf 18 jaar.
 • LET OP!: In verband met aangescherpte wetgeving dienen alle schutters zich te legitimeren middels een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Indien er geen legitimatie kan worden getoond mag er niet deelgenomen worden aan het vogelschieten.

Gedurende het schieten

 • Er wordt geschoten op een houten vogel, met een geweer vastgezet in een affuit en in een bak (om veiligheidsredenen).
 • Het eerste schot wordt gelost door de koning van het voorgaande jaar, vervolgens (indien aanwezig) vertegenwoordigers van de kerk en burgerlijke overheid en de ereleden gevolgd door de Fladderkoning daarna wordt de volgorde van inschrijving aangehouden.
 • De deelnemers worden maximaal drie keer opgeroepen, zijn ze dan niet aanwezig om te schieten, dan is de beurt voorbij.
 • Er wordt eerst geschoten op de hals, vervolgens op de linker, dan de rechtervleugel en tenslotte op de romp van de houten vogel.
 • Elke schietbeurt bestaat uit het lossen van één schot.
 • Koning(in) wordt degene die ervoor zorgt dat het laatste stuk van de romp naar beneden valt.
 • LET OP!: In verband met aangescherpte wetgeving dienen alle toeschouwers achter de afrastering te blijven en mag alleen de schutter het wapen naderen op instructie van de schietleiding.

U dient zich als schutter en toeschouwer te allen tijde te houden aan de instructies die door de schietleiding worden uitgevaardigd. Bij discussie of onduidelijkheden beslist de schietleiding en / of het gildebestuur.